Responsive image


Pályázati felhívás-Derecske, Köztársaság út 81. szám alatt található önkormányzati garázs

Feltöltve: 2021-04-01 09:42:44

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere nyilvános pályáztatás útján bérbeadásra meghirdeti a Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasházban található, önkormányzati tulajdonú költségelven meghatározott alábbi társasházi garázst:

 

Helyiség neve: Köztársaság út 81. 13/2/A/15 hrsz.

Helyiség megnevezése: garázs

Helyiség alapterülete: 14,85 m2

Bérleti díj alsó határa (induló licitár) Ft/m2/hó: nettó 380.- Ft

Bérlet időtartama: 2021. május 01-től 2024. április 30-ig

 

A bérbeadásra meghirdetett helyiség garázs céljára hasznosítható. A garázs helyiség elektromos árammal ellátott. 

 

1. A pályázatot kiíró megnevezése, címe, elérhetősége: 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere 

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

Tel.: 06 (54) 410-078

 

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás. 

 

3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó nevét, címét (gazdasági társaság esetén megnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét), telefonszámát, telefax számát, valamint e-mail címét.
  • A pályázó bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát nettó + ÁFA összegben, feltüntetve a bruttó összeget is (mely nem lehet kevesebb a fentiekben megjelölt induló licitárnál).
  • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

 

4. A pályázati ajánlatok elbírálásának szempontja:

A legmagasabb összegű bruttó bérleti díjra tett ajánlat.

 

5. A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje, helye:

2021. április 28. (szerda) 1200 óra

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület előterében elhelyezett gyűjtőládába bedobva. 

 

6. A pályázati ajánlatok benyújtásának módja: 

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban egy példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a derecskei 13/2/A/15 hrsz.-ú garázs bérbevételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

 

7. A pályázati ajánlatok elbírálásának időpontja, a pályázók értesítésének módja:

A benyújtott pályázatokat Derecske Város Önkormányzat Polgármestere a pályázatok értékelését követően bírálja el. A pályázat kiírója a pályázókat írásban értesíti a pályázat eredményéről. 

 

8. Szerződéses feltételek:

A bérleti díjat havonta előre kell megfizetni.

 

A bérleti díjon felül a bérlő köteles fizetni a társasház közgyűlése által mindenkor megállapított társasházi közös költséget. A közös költség jelenlegi összege bruttó 80.-Ft/m2.

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

D e r e c s k e, 2021. április 01. 

 

                                                                   T i s z t e l e t t e l:

 

                                                                                                                      Bordán Szabolcs

                                                                                                                         polgármester 

 

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook