Responsive image


Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Feltöltve: 2016-03-06 14:15:33

Címek:
Székhely:
4130 Derecske, Szováti út 2.
Telephely: 4130 Derecske, Lengyel utca 3-5.
Művészeti Iskola: 4130 Derecske, Szováti út 2.

Telefonszámok:
Székhely: 54/410-011
Telephely: 54/410-362
Művészeti Iskola: 54/410-051

E-mail cím: bocskaiami.derecske@gmail.com, bocskaii.also@gmail.com

OM azonosító: 031124

Iskola igazgató: Pálóczi Gábor

Honlap: www.bocskaii-der.sulinet.hu

2007. július 1-jén Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete összevonta a településen működő két általános iskolát. A többcélú közös igazgatású intézményben 780 gyermek tanul a Lengyel utcai telephelyen és a Szováti úti főépületben. A kiválóra minősített művészeti iskolában közel 400 növendék ismerkedik évről évre a zene, a mozgásművészet és a képzőművészet csodálatos világával.

Derecske Város, Konyár, Sáránd és Tépe Községek képviselő-testületei 2007. augusztus 1-jén társulást hoztak létre az alapfokú nevelés-oktatás minőségének javítása, a humán erőforrás összehangolt hasznosítása, a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, valamint a szakmai munka színvonalának emelése érdekében. A gesztorintézmény a derecskei Bocskai iskola lett. A tagintézmények megőrizték sajátos arculatukat, ápolják hagyományaikat.

Az általános iskolák állami fenntartásba vétele óta a KLIK Derecske Járási Tankerületének legnagyobb iskolája vagyunk. A működtetést Derecske város vállalta. A társult iskola egy szervezeti egység maradt. Az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok 2017. január 1-jétől az önkormányzattól elkerültek, és ezen feladatokról a Berettyóújfalui Tankerületi Központ gondoskodik.

Iskolánk két telephelyen működik:

Az egyik a 2007-ben felújított patinás központi épület a Szováti úton, amely a felső tagozat oktatásának ad helyet.

A másik a 2014. nyarán teljes körűen felújított Lengyel Utcai Telephely. 

A beruházás a 23 tantermes, két tornatermes épület teljes felújítását jelentette, melynek során teljes energetikai korszerűsítés, burkolatcsere és a külső homlokzat szigetelése történt meg. Az Észak-Alföldi Regionális Operatív program keretében 100%-os támogatás mellett összesen több mint 500 millió Ft támogatást nyertünk a projektre.

Az eszköz ellátottságunk jónak minősíthető, a tantermek 45 %-ában található interaktív tábla.

A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételekkel rendelkezünk, a szakos ellátás 100 %-os.

Egyik legfontosabb célunk, hogy iskolánk egy jól működő, szolgáltató intézmény legyen. Tantestületünk fontos feladatának tartja a 6-14 éves korú gyermekek személyiségfejlesztését, jó színvonalú nevelését, oktatását. Iskolai életünk során szoros egységet képeznek a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek. Arra törekszünk, hogy tanulóink testileg, lelkileg, szellemileg egészségesen fejlődjenek. Mindig fontos volt az intézmény célkitűzései között a nevelőtestület, a szülők megnyerése egy új szellemiséget tükröző, innovatív, a jövő igényeit megalapozó, cselekvő szemléletű, minőség centrikus oktató, nevelő munka. A gyökerek és történelmi hagyományok, lakóhelyünk hagyományainak tiszteletét és gyakorlását alapvető nevelési feladatnak tekintjük.

Munkánk során közvetlen és közvetett partnereink támogatására és segítő szándékára számítunk. Az intézmény dolgozói elkötelezettek a minőségi oktató-nevelő munka iránt, fontosnak tartjuk az itt élő gyermekek és szüleik elvárásainak feltárását és kielégítését.

Nevelő-oktató munkánk során folyamatosan keressük az új és hatékony módszereket, megoldásokat.

2008-ban kiépítettük az integrációs pedagógiai rendszert. A lemaradók, lassabban haladók segítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségsegítésre. Emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet, emelt óraszámban a matematikát.

Intézményünk szervezi a Zrínyi Matematikaverseny megyei fordulóját, a Bolyai anyanyelvi, matematika és természettudományos csapatversenyek területi döntőit. Évente megrendezzük a Kürtösök megyei találkozóját, a járási Költészetnapi szavalóversenyt, a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyt. Tanítványaink versenyeredményei a megyehatáron túl is ismertté tették iskolánk nevét.

Számos pályázatot nyerünk céljaink megvalósításához:

A Határtalanul pályázat keretében három évben is iskolánk 7. osztályos tanulói Erdélyben, illetve Szlovákiában négy napos kiránduláson vehettek részt.

2013. óta intézményünk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált Kiváló Tehetségpont.

2014 októberében elnyertük a Mentoráló intézmény címet.

Iskolánk a sikeres pályázatnak köszönhetően a 2016. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra elnyerte az ÖKOISKOLA címet.

Rendezvényeink, programjaink:

tanórán kívüli közösségi programok: gyereknap, DÖK nap, tánciskolabál, farsang, ballagás,

szülőkkel való kapcsolattartást célzó programok, pl.: Bocskai-bál,

iskolai szintű szakmai rendezvények: házi versenyek, Bocskai-napok,

járási szintű szakmai napok, konferenciák,

projektek: Bocskai-projekt, Zöld Projekt,

művészetiskolai rendezvények.

Külső kapcsolataink:

A Felvidéken található Deresk, Erdélyben, Nagyszalonta, Hegyközcsatár és a lengyelországi Gmina Koszyce iskoláival egyre szorosabb és tartalmasabb a kapcsolatunk.

Horizontális kapcsolataink:

A nevelőtestület megyei versenyek szervezőjeként gyakorlatilag Hajdú-Bihar megye valamennyi általános iskolájával kapcsolatban áll.

A Művészeti Iskoláról:

Intézményegység vezető: Krucsó Zoltán

Hivatalosan 1994. szeptember 1. óta van iskolarendszerű művészetoktatás Derecskén. Több éves előkészítő munka után Csik István akkori iskolaigazgató, Pethő Károly zenetanár közreműködésével hozta létre a Bocskai István Általános Iskola részeként a zeneiskolát, mely a környező településekre is kiterjesztette szárnyait.

Szólistáink és művészeti csoportjaink által iskolánknak néhány év alatt meghatározó szerepe lett a város, a megye és az ország kulturális életében.

Büszkén mondhatjuk, hogy Derecskén nem nagyon van olyan rendezvény, ahol ne lenne képviselve iskolánk valamilyen műsorszámmal, de Tépén és Konyáron is gyakran lépnek fel növendékeink, főként néptáncos produkciókkal.

Országos és nemzetközi versenyeken, külföldi fesztiválokon (Németország, Lengyelország, Szlovákia, Olaszország, Franciaország és Székelyföld) hangszereseink, modern és néptáncosaink öregbítik a derecskei művészetoktatás hírnevét.

Hangszeres tanszakainkon az idők folyamán együttesek és kamaracsoportok alakultak: fuvolazenekar, gitárzenekar, vonós kamarazenekar és fúvós együttesek. Őket leginkább iskolai, városi és megyei rendezvényeken lehet hallani és látni, de országos versenyeken is szereztek már elismeréseket, I-II-III. Díjakat, Különdíjakat, Nívódíjakat.

Kiváló hangszeres növendékeinkből 1995-ben, a második tanévben megalakult a Fúvószenekar és néhány év alatt komoly rangot vívtak ki szakmai körökben is. A dinamikusan fejlődő együttes bel- és külföldi meghívásoknak eleget téve, az elmúlt években sok elismerést és visszahívást kapott fesztiválokon és találkozókon.  

Az induló néptánc tanszak alapját az 1975-ben megalakult és azóta országos,majd nemzetközi hírnévre szert tett néptánc csoport , a Cibri együttes alkotta. Közel 40 év alatt megvalósított országosan is elismert szakmai színvonal és a megye kulturális életében elfoglalt helyük alapján méltán lehet büszke rájuk a város.

1996. szeptemberben moderntánc tanszak indult. A tanszak növendékeiből alakult majorette csoportok sok évig a fúvószenekari fellépések látványos és elmaradhatatlan szereplői voltak. 2010-óta rangos moderntánc versenyekről hoznak rendszeresen Díjakat, minősítéseket.

2002. február óta évente rendezzük meg a Megyei Kürtöstalálkozót, melyen a megye művészeti iskoláinak, mintegy 45-50 képviselőjével töltünk el egy tartalmas, szakmailag igen jelentős napot.

2003. szeptemberben beindult a festészet tanszak, teret nyitva a rajzolni, festegetni szerető tanulóknak.

A 2007. év sokáig emlékezetes marad számunkra, ekkor ugyanis szakmai munkánkat hivatalosan is elismerve iskolánk az Országos Minősítő Testülettől a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet kapta meg!

2009. június 30. iskolánk történetének eddigi legjelentősebb mérföldköve. Ekkor páratlan fenntartói támogatás jeléül az általános iskola főépületének tetőterében a zeneművészeti ág új, saját, állandó helyre költözhetett, ahol gyönyörű, barátságos kis alkotóműhelyekben folyhat tovább az eddig is sok sikert hozó munka.

Művészeti pályára került növendékeink száma 52 fő!

A nyári szünidő egy részét is hasznos munkával szokták eltölteniművészpalántáink. Az évközi magas szintű szerepléseket anyagi lehetőségeinktől függően belföldi, vagy külföldi szakmai táborozások alkalmával alapozzák meg. Itt rajzolódnak ki a következő tanév műsortervei, koreográfiái és lehetőség van a tehetséggondozásban való elmélyülésre, a csoportok összetartó erejének növelésére is.

Programtervünk évek óta egyedülállóan gazdag. Évi 10-15 növendékhangverseny, iskolai és városi ünnepi műsorok, volt növendékek hangversenye, tanári hangversenyek, adventi-karácsonyi- és virágvasárnapi hangversenyek, fúvószenekari és táncos gálaelőadások, táncházak és néptáncos családi napok, megyei kürtösök találkozója, cserekapcsolatok rendezvényei, az év hangszerese és táncosai tanulmányi versenyek, szolfézs és népdaléneklési verseny, mesegála, kiállítások és az év végi bolondos évzárógála által nagyon színes palettát tudunk kínálni az irántunk érdeklődőknek.

Jelenleg működő tanszakainkon zongora, hegedű, cselló, gitár, fuvola, klarinét, furulya, trombita, kürt, mélyréz, ütő, néptánc, modern tánc, grafika és festészet tantárgyakat tanulhatnak növendékeink.

Hisszük és bízunk benne, hogy odaadó munkánkkal az elkövetkező években további sikereket fogunk elérni: Krucsó Zoltán – intézményegység vezető

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook