Responsive image


Adóhatósági igazolás

Feltöltve: 2016-03-31 10:49:44

Ügytípus megnevezése

Adóigazolás (Hatósági bizonyítvány)

Az ügy rövid leírása

Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126.§-a, továbbá az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése és 24.§ (1) - (2) bekezdések alapján hatósági igazolást állít ki.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti a hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható papír alapon, továbbá az E-ügyintézési törvény 9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője. A természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési törvény nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Kapcsolódó dokumentumok

Kérelem hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadásához

Kapcsolódó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az  adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (Vhr.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.)

Az ügyintézés díja vagy illetéke

Az adóhatósági igazolás - hatósági bizonyítvány - kiadása illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Az igazolás kiadásának határideje 6 nap.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87. A. épület 9. iroda

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax:       +36 (54) 548-089

E-mail:   titkarsag@derecske.hu

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő:         8.00-12.00;  13.00-16.00

Kedd:         8.00-12.00;  13.00-16.00

Szerda:      Ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:  8.00-12.00; 13.00-16.00

Péntek:      8.00-12.00

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook