Responsive image


Talajterhelési díj

Feltöltve: 2016-03-31 14:02:57

Ügytípus megnevezése

Talajterhelési díj

Az ügy rövid leírása:

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Az ügyintézés kezdeményezhető

A kibocsátónak kell a díjat megállapítania, bevallania - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon - és megfizetnie (önadózás), Derecske Város Önkormányzatának 11738118-15372985-03920000 talajterhelési díj fizetési számlájára.

A bevallást papír alapon kell benyújtani.

Kapcsolódó dokumentumok

Talajterhelési adóbevallás

Méltányossági kérelem talajterhelési díjhoz

Kapcsolódó jogszabályok

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelete

Bevallási és fizetési határidő, számlaszám:

A tárgyévet követő március 31. napjáig.

A Befizetéseket Derecske Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Számlájára (11738118-15372985-03920000) kell teljesíteni.

Díjkedvezmény, díjmentesség

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI.01.) önkormányzati rendeletének 8-9-9/A. §-a alapján.

Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, amennyiben ingatlanán a  vízvételi lehetőség csak az épületen kívűl lehetséges.

Mentes 2015. adóévben a talajterhelési díj megfizetése alól azon kibocsátó, akinek ingatlana előtt 2015. évben került műszakilag üzembe helyezésre a közcsatorna hálózat.

A bevallással egy időben benyújtott kérelmére, a tárgyévre vonatkozóan megállapított talajterhelési díj megfizetésére az a természetes kibocsátó:

  • akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét nem haladja meg 50%-os díjkedvezményben részesül,
  • akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg 80%-os díjkedvezményben részesül,
  • aki egyedülélő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát 50 %-os díjkedvezményben részesül,
  • aki egyedülélő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét 80%-os díjkedvezményben részesül.

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a bevallással egy időben benyújtott kérelmére, a 2016. adóévre vonatkozóan a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiség alapján számított talajterhelési díjból 1.600 Ft/m3 díjkedvezményben részesül, az a kibocsátó, aki a közszolgáltató igazolása alapján 2017. január 31-ig a közszolgáltatónál lakossági szennyvízszolgáltatás elvezetésre közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A közszolgáltató igazolását a talajterhelési díjkedvezményre vonatkozó kérelemhez a kibocsátó köteles becsatolni.

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon:+36 (54) 548-086

Fax.: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

 

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook