Responsive image


Anyakönyvi okirat kiállítása

Feltöltve: 2016-04-04 13:45:03

Hatósági ügy neve:

Anyakönyvi okirat kiállítása

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás - Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely – az ellenkező bizonyításáig – közhitelűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változását. Az ügyfél írásos vagy szóban előterjesztett kérelmére – az anyakönyvből – anyakönyvi kivonat vagy anyakönyvi hatósági bizonyítvány állítható ki. Az anyakönyvi okiratokat az anyakönyvi eseménnyel érintett személyek, kiskorú esetében a törvényes képviselő(k), valamint azok meghatalmazottjai kérhetik, illetve azok, akik igazolni tudják, hogy az anyakönyvi okirat kiállítása joguk, jogos érdekük érvényesítéséhez szükséges.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője, meghatározott esetekben a hazai anyakönyvezést végző hatóság, a központi anyakönyvi szerv és hivatásos konzuli tisztviselő jogosult anyakönyvi okirat kiállítására.

Eljáró szerv illetékességi területe:

Az anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető vagy hivatásos konzuli tisztviselő illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.  A papír alapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért hatósági bizonyítvány kiállítására a nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság illetékes.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kitöltött kérelem, személyes megjelenés esetében ügyfél személyazonosságát és lakcímét igazoló okirat (személyazonosító igazolvány vagy kártyás típusú vezetői engedély vagy útlevél, továbbá személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), meghatalmazott eljárásához közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes, a hatósági bizonyítvány illetéke: 3.000.-Ft./db.

Alapvető eljárási szabályok:

Születési anyakönyvi okirat a szülők, illetve a születési anyakönyvi bejegyzéssel érintett kérelmére, házassági anyakönyvi okirat a feleség és a férj kérelmére, halotti anyakönyvi okirat a temetésről gondoskodni köteles személy részére adható ki. Anyakönyvi okirat kiállítását kérhetik azok, akik igazolni tudják, hogy a kivonat kiállítása valamely joguk vagy jogos érdekük érvényesítéséhez szükséges.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Az anyakönyvi kivonat kiállítására irányuló kérelmet postai úton a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal címére kell megküldeni. A kérelem előterjeszthető személyesen és meghatalmazott útján a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „B” épület 3. számú irodájában ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (kizárólag a saját anyakönyvi kivonat).

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, péntek: 8.00 – 12.00 (szerda: nincs ügyfélfogadás)

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához

Időpontfoglalás:

Nem igényel időpontfoglalást.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet

 

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook