Responsive image


Házassági név megváltoztatása

Feltöltve: 2016-04-04 14:19:27

Hatósági ügy neve:

Házassági név megváltoztatása

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás - Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságban a házastársak a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben felsorolt névviselési formák közül választhatnak házassági nevet. A házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és a kérelmező személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolja, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta. (Tipikus eset: a férj születése két utónévvel került anyakönyvezésre. Házasságkötésekor a házassági anyakönyvben már csak egy utónév szerepel, így felesége is egy utónévvel viselte a férje nevét -né toldatos formában. A feleség a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban is egy utónévvel került rögzítésre, és a személyazonosító okmányában is egy utónévvel szerepelt a házassági neve. A férj elhalálozása után, a haláleset anyakönyvezése alkalmával bizonyosodik be az, hogy a volt férjet két utónév illette meg születési anyakönyvi bejegyzése alapján. A központi nyilvántartás és a házassági anyakönyvi bejegyzés is kijavításra kerül (két utónévre) ezt követően. Ebben az esetben van lehetősége a túlélő feleségnek arra, hogy a központi anyakönyvi szerv (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi Felügyeleti Osztály Budapest) engedélye alapján a továbbiakban is egy utónévvel viselhesse a volt férje nevét - né toldatos formában.)

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető, külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A kérelem elbírálására a központi anyakönyvi szerv rendelkezik hatáskörrel.

Eljáró szerv illetékességi területe:

Házassági név megváltoztatása után az anyakönyvi okirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérték.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kitöltött kérelem, ügyfél személyazonosságát és lakcímét igazoló okirat (személyazonosító igazolvány vagy kártyás típusú vezetői engedély vagy útlevél és személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), meghatalmazott eljárásához közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

A házassági név megváltoztatására irányuló eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés. A névváltoztatásról a központi anyakönyvi szerv okiratot állít ki. A névváltoztatást engedélyező határozat a meghozatalát követő tizenhatodik napon válik jogerőssé.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A központi anyakönyvi szerv ügyintézési határideje: 45 nap

Időpontfoglalás:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetőjénél a +36 (54) 548-087-es telefonszámon

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI.30.) Korm.rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook