Responsive image


Házassági névviselési forma módosítása

Feltöltve: 2016-04-04 14:24:33

Hatósági ügy neve:

Házassági névviselési forma módosítása

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás – Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságban a házastársak a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben felsorolt névviselési formák közül választhatnak házassági nevet. A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az érintett kérelmére módosítható.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelemről az anyakönyvvezető, ha a házasságot külföldön kötötték, a hazai anyakönyvezést végző hatóság dönt.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okirat, személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), továbbá házassági anyakönyvi kivonat, házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyazonosság igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, az érvényes útlevél, illetve az érvényes kártyaformátumú vezetői engedély. A magyar állampolgárság érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, – ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal igazolható. Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az előbbiekben meghatározott módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel igazolható. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás is igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 3.000.Ft., a házassági anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

A házasság megszűnése vagy érvénytelenségének megállapítása után a volt házastársak a házasság fennállása alatt viselt nevet viselik tovább. Ha ettől valamelyikük el kíván térni, a házasság felbontása vagy érvénytelenségének megállapítása után az anyakönyvvezetőnek bejelentheti. Ebben az esetben sem viselheti a volt feleség a volt férje nevét a házasságra utaló toldással, ha azt a házasság fennállása alatt nem viselte. Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése. Külföldön élő kérelmező a kérelmét bármely konzuli tisztviselőnél előterjesztheti.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem személyesen nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél vagy a külföldön élő a konzuli tisztviselőnél.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelemről az anyakönyvvezető, ha a házasságot külföldön kötötték, a hazai anyakönyvezést végző hatóság dönt.

Időpontfoglalás:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetőjénél a +36 (54) 548-087-es telefonszámon

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI.30.) Korm.rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook