Responsive image


Közbeszerzés

Feltöltve: 2016-04-04 15:05:36

I. Árubeszerzés

   I.1. 2014. év

         I.1.1. Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén - Eszközbeszerzés
                  Kivitelezői szerződés és mellékletei

         I.1.2. Derecskei Kormányablak kialakításához bútorzat és arculati elemek beszerzése
                  Beszerzendő eszközök listája
                  Adásvételi szerződés

   I.2. 2015. év

         I.2.1. Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén
                  Adásvételi szerződés 1. ütem
                  Adásvételi szerződés 2. ütem

II. Építési beruházás

   II.1. 2014. év

        II.1.1. Derecskei Egészségház fejlesztése
                  Ajánlattételi felhívás
                  Ajánlattételi dokumentáció
                  Vállalkozói szerződés

   II.2. 2015. év

        II.2.1. Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között
                  Ajánlati dokumentáció
                  Ajánlattételi felhívás
                  Vállalkozási szerződés
                  Bírálati jegyzőkönyv

 

    II.3. 2016. év

 

    II.4. 2017. év

          II.4.1. Zöld Város kialakítása Derecskén - Városház utca rekonstrukciója
                   Vállalkozási szerződés

          II.4.2. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,                                       energetikai korszerűsítés
                     Vállalkozási szerződés 

   II.5. 2018. év 

          II.5.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
                     Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (Feltöltés időpontja: 2018. január 24.)
                     Felkért gazdasági szereplők (Feltöltés időpontja: 2018. február 7.)
                     Bontási jegyzőkönyv (Feltöltés időpontja: 2018. február 8.)
                     Vállalkozási szerződés (Feltöltés időpontja: 2018. február 22.)
                     Vállalkozási szerződés (Feltöltés időpontja: 2018. február 22.)

          II.5.2. Esély Derecskén épületek felújítása vállalkozási szerződés keretében
                    Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (Feltöltés időpontja: 2018. április 3.)
                    Felkért gazdasági szereplők (Feltöltés időpontja: 2018. április 18.)
                    Bontási jegyzőkönyv (Feltöltés időpontja: 2018. április 18.)

          II.5.3. Külterületi helyi közutak fejlesztése Derecskén
                    Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (Feltöltés időpontja: 2018. április 13.)
                    Bontási jegyzőkönyv (Feltöltés időpontja: 2018. május 4.)
                    Felkért gazdasági szereplők (Feltöltés időpontja: 2018. május 4.)
                    Vállalkozási szerződés 1. rész (Feltöltés időpontja: 2018. május 31.)
                    Vállalkozási szerződés 2. rész (Feltöltés időpontja: 2018. május 31.)

          II.5.4. Zöld Város kialakítása Derecskén – mélyépítési munkák
                    Ajánlattételi felhívás és dokumentáció (Feltöltés időpontja: 2018. április 13.)
                    Bontási jegyzőkönyv (Felöltés időpontja: 2018. május 10.) 
                    Felkért gazdasági szereplők (Feltöltés időpontja: 2018. május 10.)
                    Vállalkozási szerződés (Feltöltés időpontja: 2018. május 31.)

          II.5.5. Derecske Város Önkormányzata által vezérelt, megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló energiaellátás                                            megvalósítása, komplex program     
                    Felkért gazdasági szereplők (Feltöltés időpontja: 2018. június 15.)
                    Bontási jegyzőkönyv (Feltöltés időpontja: 2018. június 15.)
                    https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000143402018/reszletek (Feltöltés időpontja: 2018. június 1.)
                    Vállalkozási szerződés 1. rész (Feltöltés időpontja: 2018. július 5.)
                    Vállalkozási szerződés 2. rész (Feltöltés időpontja: 2018. július 5.)

          II.5.6. Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítása a Derecskei Járásban - Közösségi ház
                    Felkért gazdasági szereplők (Feltöltés időpontja: 2018. június 20.)
                    Bontási jegyzőkönyv (Feltöltés időpontja: 2018. június 20.)
                    https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000142472018/reszletek (Feltöltés időpontja: 2018. június 06.)
                    Vállalkozási szerződés

          II.5.7. Esély Derecskén épületek felújítása 2.
                    Felkért gazdasági szereplők (Feltöltés időpontja: 2018. június 20.)
                    Bontási jegyzőkönyv (Feltöltés időpontja: 2018. június 20.)
                    https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000163592018/reszletek (Feltöltés időpontja: 2018. június 06.)

          II.5.8. Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítása a Derecskei Járásban - Közösségi Ház 2.
                     Vállalkozási szerződés (Feltöltés időpontja: 2018. augusztus 08.)

          II. 5.9. Zöld Város kialakítása Derecskén - Fórum
                     Vállalkozási szerződés 1. rész (Feltöltés időpontja: 2018. október 13.) 
                     Vállalkozási szerződés 2. rész (Feltöltés időpontja: 2018. október 15.) 

          II. 5.10. Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítása a Derecskei Járásban - Gyerekesély- és családsegítő                               irodaépület átalakítása, bővítése
                       Vállalkozási szerződés (Feltöltés időpontja: 2018. november 19.)

          II.5.11. Esély Derecskén épületek felújítása 2. rész
                      Vállalkozási szerződés 1. rész (Feltöltés időpontja: 2018. november 30.)
                      Vállalkozási szerződés 2. rész (Feltöltés időpontja: 2018. november 30.)
       

 II.6. 2021. év 

          II.6.1. Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén
                     Felhívás (Feltöltés időpontja: 2021. január 28.)
                     Közbeszerzési dokumentum (Feltöltés időpontja: 2021. január 28.)
                     Szerződéstervezet (Feltöltés időpontja: 2021. január 28.)
                     Nyilatkozat minták (Feltöltés időpontja: 2021. január 28.)
                     Záradékolt tervdokumentáció (Feltöltés időpontja: 2021. január 28.)
                     Határozat engedélyről (Feltöltés időpontja: 2021. január 28.)
                     Árazatlan költségvetés_végleges (Feltöltés időpontja: 2021. január 28.)

          II.6.2. Módosított - Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén
                     Módosított felhívás (Feltöltés időpontja: 2021. február 12.)
                     Műszaki anyagok (Feltöltés időpontja: 2021. február 12.)
                     Érdemi döntés (Feltöltés időpontja: 2021. február 12.)
                     Kommunikáció (Feltöltés időpontja: 2021. február 12.)

         II.6.3. Módosított - Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén
                     Felhívás (Feltöltés időpontja: 2021. február 22.)
                     Kommunikáció (Feltöltés időpontja: 2021. február 22.)

         II.6.4. Módosított - Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén
                     Módosított felhívás (Feltöltés időpontja: 2021. február 25.)
                     Kommunikáció (Feltöltés időpontja: 2021. február 25.)

         II.6.5. Módosított - Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén
                     Kommunikáció (Feltöltés időpontja: 2021. március 01.)

         II.6.6. Módosított - Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén
                     Bontási jegyzőkönyv (Feltöltés időpontja: 2021. március 05.)
                     

III. Szolgáltatás

   III.1. 2011. év

        III.1.1. Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése - Tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása
                   Eredménytájékoztató
                   Ajánlattételi felhívás
                   Tájékoztató az eljárás eredményéről

   III.2. 2012. év

        III.2.1. Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése - Projektmenedzsment feladatok ellátása
                   Megbízási szerződés
                   Ajánlattételi felhívás
                   Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

        III.2.2. Learn The Nature HURO - Tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása
                   Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
                   Megbízási szerződés
                   Ajánlattételi felhívás

        III.2.3. Derecske környezeti állapotának javítása belvízrendezéssel - Projektmenedzsment feladatok ellátása
                   Megbízási szerződés
                   Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
                   Ajánlattételi felhívás

        III.2.4. Derecske környezeti állapotának javítása belvízrendezéssel - Tervezési feladatok ellátása
                   Tervezési szerződés
                   Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
                   Ajánlattételi felhívás

        III.2.5. Derecske környezeti állapotának javítása belvízrendezéssel - Tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátása
                   Megbízási szerződés
                   Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
                   Ajánlattételi felhívás

       III.2.6. Derecske környezeti állapotának javítása belvízrendezéssel - Műszaki ellenőrzés feladatainak ellátása
                  Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
                  Megbízási szerződés
                  Ajánlattételi felhívás

        III.2.7. Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése - Támogatási arány korrekcióját megalapozó                                tanulmány elkészítése
                   1. számú vitarendezés
                   2. számú vitarendezés
                   3. számú vitarendezés
                   Hirdetmény 1.
                   Hirdetmény 2.
                                      

    III.3. 2015. év

        III.3.1. Járási esélyegyenlőségi program a Derecskei Járásban

                   III.3.1.1. Esélyegyenlőségi szakértő
                                 Jegyzőkönyv a pályázatok értékeléséről
                                 Megbízási szerződés

                   III.3.1.2. Szakmai koordinációs, tréneri és rendezvényszervezési feladatok
                                 Jegyzőkönyv a pályázatok értékeléséről
                                 Megbízási szerződés

    III.4. 2018. év

        III.4.1. "Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban" című projekt megvalósításához kapcsolódó rendezvények szervezése
                   Vállalkozási szerződés (Feltöltés időpontja: 2018. augusztus 14.)

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook