Responsive image


Helyi jövedéki adó

Feltöltve: 2016-04-08 12:23:37

Ügytípus megnevezése:

Helyi jövedéki adó

Az ügy rövid leírása:

Magánfőzésnek a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző a desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzést, az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

A párlat adójegy igénylést a „NAV_J27 – Magánfőzők párlat adójegy megrendelése” formanyomtatvány felhasználásával a magánfőző a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) vagy papír alapon.

A párlat adójegy megrendelő beszerezhető a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus, illetve pdf formátumban is.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Jövedéki ügyben a vámhatóság jár el, kivéve a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

Kapcsolódó dokumentumok

Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Kapcsolódó jogszabályok

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

Bevallási és fizetési határidő:

A tulajdonszerzést követő 15 napon belül

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon:+36(54)548-086

Fax.: +36(54)548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook