Responsive image


Szünidei gyermekétkeztetés

Feltöltve: 2016-04-12 10:38:56

Hatósági ügy neve:

Szünidei gyermekétkeztetés

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági ügy

Ügy rövid leírása:

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az általános és középiskolás korú gyermekek részére (18. életévük betöltéséig) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Jegyzője (értesítés, jogosultság vizsgálata, nyilatkozatok kezelése)

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kitöltött „Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez”

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az eljárás költség- és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett (szülő/törvényes képviselő) a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A Nyilatkozat – az évközi szünet (őszi-, téli-, tavaszi szünet) időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy meghatalmazott útján – ügyfélfogadási időben – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 2. számú iroda) vagy a Hivatal B. épületének előterében elhelyezett gyűjtőládában; postai úton

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 - 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A soron következő határidőkről a szülő(k)/törvényes képviselő(k) minden szünidei gyermekétkeztetést megelőzően írásban fognak értesülni.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi XXXI. törvény
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook