Responsive image


Méltányossági eljárás

Feltöltve: 2016-04-12 15:30:53

Méltányosság

Jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan adózó – az esedékességet megelőzően vagy azt követően is – méltányossági eljárást kezdeményezhet, mely irányulhat fizetési halasztásra és részletfizetésre (együtt fizetési könnyítés), illetve adómérséklésre.

Ki veheti igénybe:

Az önkormányzati adóhatóság részére fizetendő adókötelezettségek teljesítését az adózó átmeneti vagy tartós fizetési nehézsége akadályozhatja. Jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan adózó – az esedékességet megelőzően vagy azt követően is – méltányossági eljárást kezdeményezhet, mely irányulhat fizetési halasztásra és részletfizetésre (együtt fizetési könnyítés), illetve adómérséklésre.

Az eljárás tárgya:

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén az adóhatóság vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt-e el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés beszedett helyi adóra.

Az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Jogi személy vagy egyéb szervezet esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból, kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Az adóhatóság abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, így előírhatja az adótartozás egy részének megfizetését is.

A kérelmet az adóhatóság által rendszeresített adatlapon kell benyújtani, mely adatlapot teljes körűen kell kitölteni, Az adatlaphoz csatolni kell a felsorolt dokumentumokat (jövedelemigazolás, közmű számlák, mérleg, stb.). A rendelkezésre álló adatok alapján az adóhatóság komplex vizsgálatot folytat le, amely során a jövedelmi viszonyok mellett az adózó vagyoni helyzetét is figyelembe kell venni (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság) és ezek alapján kerül sor a döntésre.

Szükséges dokumentumok:

Méltányossági kérelem talajterhelési díjhoz

Kérelem díjkedvezmény igénybevételéhez (talajterhelési díj)

Méltányossági kérelem (gazdasági társaság)

Méltányossági kérelem (egyéni vállalkozó)

Méltányossági kérelem (magánszemély részére)

Az ügyintézés díja vagy illetéke:

Magánszemélyt (ideértve az egyéni vállalkozót is) nem terheli illetékfizetési kötelezettség, gazdasági társaságoknak 10.000,-Ft eljárási illetéket kell a méltányossági kérelem benyújtásával egyidejűleg átutalással megfizetni Derecske Város Önkormányzata államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára (számlaszám: 11738118-15372985-03470000).

Ügyintézési határidő:

8 nap

Kapcsolódó jogszabályok:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLII. törvény

Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook