Responsive image


Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

Feltöltve: 2016-04-12 15:41:51

Ügytípus megnevezése

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

Az ügy rövid leírása

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be, visszamenőlegesen jóváírásra került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán.

Jogszabály alapján, ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy – saját – önkormányzati számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére). Fontos megemlíteni, hogy csak saját számlán belüli átvezetés lehetséges, tehát a túlfizetés a hozzátartozó számlájára történő átvezetésre a törvény nem ad lehetőséget.   

Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása, továbbá bevallásadási kötelezettségeinek eleget tett.

Helyi iparűzési adónemben fennálló túlfizetés esetén amennyiben egyéni vállalkozóként igényel vissza az adózó helyi iparűzési adó számlájáról és a vállalkozás tevékenységét szünetelteti, akkor a szüneteltett időszak alatt nem igényelhető vissza a túlfizetés.

Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére.

Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Amennyiben az adózó nem rendelkezik a fennálló túlfizetéséről és később esedékes fizetési kötelezettsége áll fenn, az összeg erejéig – automatikusan – elszámolásra kerül erre.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható az alábbi módok szerint:

  • Magánszemélyek esetében: papír alapon személyesen, illetve postai úton, illetve elektronikus úton is,
  • Gazdálkodó szervezetek esetében: elektronikus úton,
  • Egyéni vállalkozók esetében: elektronikus úton.

Kapcsolódó dokumentumok

Elektronikusan és Papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége

I./ Az E-önkormányzati portálról letöltve:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses (Derecske Város Önkormányzatát kiválasztva)

Ügyindítás / Adóügy ágazat/ Általános adónyomtatványok ügytípus

TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM néven

iFORM űrlapkitöltő alkalmazással közvetlen Ügyfélkapun/Cégkapun keresztül történő beküldéssel.

(Az Iform típusú nyomtatványok Derecske Város Önkormányzat Hivatali Kapujára fognak beérkezni - KRID azonosító: 140919957 - és nem a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Hivatali Kapujára.)

II./ www.derecske.hu honlapról letöltve:

Átvezetési kérelem

Kiutalási kérelem

néven Word típusú dokumentum kitöltésével. (Az előállított dokumentumot kell lementeni PDF-ként és e-Papír szolgáltatás igénybevételével, lehet továbbítani önkormányzatunk felé elektronikusan, illetve kinyomtatva személyesen, vagy postai úton eljuttatva Hivatalunkhoz.)

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

A kérelem benyújtása díj és illetékmentes

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap

Fizetési határidő és számlaszám

Túlfizetéssel kapcsolatos eljárásban az adózónak fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

A túlfizetés kiutalásával kapcsolatos döntés kézbesítése

A túlfizetés kiutalásáról – amennyiben a jogszabály eltérően nem rendelkezik – értesítés készül, amelyet gazdálkodó szervezetek esetében Cégkapura, az egyéni vállalkozók esetében Ügyfélkapura, magánszemélyek esetében – rendelkezése szerint – elektronikus, vagy papír alapon kézbesítünk. 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ügyfélfogadás helye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. A. épület 9. iroda

Elérhetőségek:

Telefon: + 36 (54) 410-078 (központi)

              +36 (54) 548-086 (közvetlen)

Fax:       +36 (54) 548-089

E-mail cím: titkarsag@derecske.hu

Központi Rendszerben lévő Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL TELJES NEVE: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

HIVATAL RÖVID NEVE:   DERECSKE

Hivatali Kapu KRID azonosító: 503002951

Központi Rendszerben lévő Hivatali Kapu elérhetősége:

i-FORM típusú nyomtatványok beküldése esetében

HIVATAL TELJES NEVE: DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HIVATAL RÖVID NEVE: DERONK

Hivatali Kapu KRID azonosító: 140919957

e-Papír benyújtás: Címzett DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek

https://epapir.gov.hu/

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:         8.00-12.00;  13.00-16.00

Kedd:         8.00-12.00;  13.00-16.00

Szerda:      Ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:  8.00-12.00; 13.00-16.00

Péntek:      8.00-12.00

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook