Responsive image


Hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása

Feltöltve: 2016-04-13 21:08:47

Hatósági ügy neve:

Hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági ügy

Ügy rövid leírása:

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere 50%-os hulladékszállítási díjkedvezményt állapít meg annak a 65. életévét betöltött, egyedül élő személynek, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 60 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edényzet használatával veszi igénybe.

A hulladékszállítási díjkedvezmény megilleti azt a 65. életévét betöltött személyt is, aki legfeljebb egy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozójával él együtt, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 80 liter űrtartalmú gyűjtőedény használatával veszi igénybe.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kérelmező személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványa(i)

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az eljárás költség- és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

A díjkedvezmény megállapításának kezdő időpontja az azt követő negyedév első napja, amelyikben a kérelmező a 65. életévét betöltötte. Amennyiben a kérelem nem abban a negyedévben kerül benyújtásra, amelyikben a kedvezményre jogosult a 65. életévét betöltötte, hanem később, a díjkedvezmény megállapításának kezdő időpontja a kérelem benyújtását követő negyedév első napja.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy meghatalmazott útján – ügyfélfogadási időben – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 2. számú iroda) vagy postai úton

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 - 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Az ügyintézési határidő: a kérelem benyújtásától számított 21 nap, a fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása iránt

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook