Responsive image


Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

Feltöltve: 2016-05-24 17:43:05

Hatósági ügy neve:

Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

Ügy rövid leírása:

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja. Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól (jegyző) környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy

b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Az eljárás illetéke, menete:

A kérelem illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. melléklete alapján 5.000 Ft.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. C épület 2. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Papp Tibor

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Elintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására vonatkozó kérelem

Üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról szóló bejelentés

Időpontfoglalás:

+36 (54) 410-078 (137-es mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook