Responsive image


Közös hulladékgyűjtő edény használata

Feltöltve: 2016-05-24 19:18:03

Hatósági ügy neve:

Közös hulladékgyűjtő edény használata

Ügy rövid leírása:

Legfeljebb négy személy által lakott, de két önálló, 50 méteres körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető, amennyiben a közös hulladékgyűjtő edényzet használatát kérelmező felek a kérelemben szerepelő ingatlanok címén, a személyi adat – és lakcímnyilvántartás alapján ténylegesen be vannak jelentkezve. Ez esetben az érintett ingatlanhasználóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényzetet melyik ingatlanon tárolják, és hol adják át ürítésre. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a közszolgáltatás díját milyen arányban fizetik meg és a közszolgáltatás díját melyik ingatlanhasználó felé kell kiszámlázni.

Az eljárás menete, illetéke:

Az eljárás megindítására az ügyintézéshez használt formanyomtatvány benyújtásával van lehetőség. Az eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény alapján 3.000 Ft.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. C épület 2. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Papp Tibor

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Elintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Nyomtatvány közös hulladékgyűjtő edény használatára vonatkozóan

Időpontfoglalás:

+36 (54) 410-078 (137-es mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook