Responsive image


Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

Feltöltve: 2016-05-25 14:28:47

Hatósági ügy neve:

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

Ügy rövid leírása:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Atv.) előírásai szerint:- az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. A fentiek be nem tartása esetén, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a jegyző állatvédelmi bírságot szab ki, valamint az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. B épület 1. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Nagy Imréné

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Elintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

"A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről" szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. és 4. melléklete:

Méh bejelentő lap

Méh kijelentő lap

Méhészet bejelentése

Időpontfoglalás:

+36 (54)410-078 (123-as mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) Köm- FVM- NKÖM- BM együttes rendelet
A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Felhívom a figyelmét, hogy: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.“

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook