Responsive image


Közterület-foglalás

Feltöltve: 2016-09-15 19:53:32

Hatósági ügy neve:

Közterület-foglalás

Ügy rövid leírása:

A közút rendeltetésétől eltérő célra (pl. építőanyag, állvány, konténer tárolása) történő használatát az önkormányzatnál be kell jelenteni.

Ki veheti igénybe:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerv, szervezet, gazdasági társaság aki/amely az adott település helyi közútját vagy egyéb közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja igénybe venni, használni pl. építőanyag tárolása, közterületi árusítás, reklámtábla és molinó kihelyezés, vendéglátó-ipari előkert, egyéb mutatványos tevékenység vagy rendezvény megtartása céljából.

Az eljárás tárgya:

A közút, illetve egyéb közterület rendeltetésétől eltérő célra (pl. építőanyag, állvány, konténer tárolása, közterületi árusítás, reklámtábla és molinó kihelyezés, vendéglátó-ipari előkert, egyéb mutatványos tevékenység vagy rendezvény megtartása) történő használatát az önkormányzatnál engedélyeztetni kell.

Az eljáró hatóság az eljárás során megállapítja, hogy az adott kérelem teljesíthető-e, illetve meghatározza a közterület használati-díj mértékét.

Szükséges dokumentumok:

  • Az engedély kiadására irányuló kitöltött kérelem nyomtatvány
  • A használni kívánt közterület helyszínrajza, a közterület közvetlen környezetében található létesítmények és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges méretarányban
  • A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata
     

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. B épület 1. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Nagy Imréné

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Közterület használat engedély kérelem

Időpontfoglalás:

+ 36 (54) 410-078 (123-as mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
30/1988. (IV.21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelet
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről szóló 21/2013. (IX.6.) önkormányzati rendelete

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook