Responsive image


Tájékoztató

Feltöltve: 2018-10-14 19:17:54

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Közigazgatási döntés (határozat és végzés) bírósági felülvizsgálata, illetve a
birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben
a kereset/kérelem benyújtásához szükséges űrlapok

 

2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, valamint a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a bírósággal.

E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani az elsőfokú közigazgatási szervnél.

A természetes személy ügyfélnek nem kötelező, de lehetséges elektronikus kapcsolatot tartani a bírósággal.

 A keresetlevél/kérelem benyújtásához szükséges programok, űrlapok:

  1. ÁNYK telepítése
  2. ÁNYK leírás
  3. Űrlapok


           Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatnak megváltoztatása iránti perben (P26-os nyomtatvány)

           Kitöltési útmutató (P26-os nyomtatvány)

           Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (K01-es nyomtatvány)

           Kitöltési útmutató (K01-es nyomtatvány)

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook